Om Bergen Bedriftshelse

Om Bergens Bedriftshelse

Historien

Bergen Bedriftshelse har sin opprinnelse i Legekontoret for sjømenn i Bergen. Legekontoret for sjømenn er blant de eldste av denne typen legekontor i Norge. Legekontoret ble opprettet den 18. mai 1960, samtidig som andre legekontor for sjømenn i de største byene i landet. Dette var et samarbeid mellom Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund, og ble styrt av Sentralkontoret for Legetjenester for sjøfolk i Oslo.

Kontoret lå de første årene i Engen 39, men ble i februar 1988 flyttet til dagens lokaler i 5. etasje i Kroepelienhuset i Strandgaten 18. De første sjømannslegene ved kontoret var dr. Johannes Solem, dr. Odd Meldahl Olsen og dr. Ivar Hauge.

Kontoret ble privatisert den 1. januar 1990 samtidig med at Sentralkontoret i Oslo ble nedlagt. Sjømannslegene Laura Sleire og Hallvard Vatshelle overtok da den private driften. Fra 1997 til 2005 drev Halvard Vatsheller kontoret videre med Jersey Zocol. Sjømannslege Emmie Knudtzon Snincak var eneeier og daglig leder fra 2005 til 2014.

Nåværende eiere er Carl Martin Welde, Camilla Bentzon, Mari Follo, Gunn Berit Horge, Lise Erstad og Trude Indrearne.

Praksisen i Kroepelienhuset består i dag av Bergen Bedriftshelse, Bergen Private Legekontor og Legekontoret for sjømenn.

Bergen Bedriftshelse samarbeider med HMS-gruppen i Sandviksbodene.

Visjonen

Bergen Bedriftshelse er et selskap i vekst med forankring i fortiden og blikket mot fremtiden. Vi skal være et senter for personallegeordninger, men også for privatmedisin og sjøfarts- og offshoremedisin. Vi skal bestrebe å ha bredde og stor faglig kompetanse og kapasitet.

Vi skal ha fokus på et godt og sunt arbeidsmiljø, slik at våre medarbeidere trives og får utviklet seg.

gunn-berit-horge

Gunn-Berit Horge
Daglig leder / medisinsk sekretær

rebecca

Rebecca Hilland
Sjømanns- og petroleumslege / Bedriftslege

Lisa-Wagsaether

Lisa Lund Wågsæther
Sjømanns- og petroleumslege

lise-erstad

Lise Erstad
Bedriftssykepleier

Dorthea-Furevik-1

Dorthea Furevik
Sykepleier

haakon-hasselgren-eilertsen

Haakon Hasselgren Eilertsen
Godkjent sjømannslege, petroleumslege

nils_fosse

Nils Fosse
Sjømanns- og petroleumslege

stein-inge-stigen

Stein-Inge Stigen
Bedriftslege, sjømanns- og petroleumslege
Vikar

camilla-bentzon

Camilla Bentzon
Sjømanns- og petroleumslege

mari-follo

Mari Follo
Sykepleier