Personallegeordning

Personallegeordning

Regelmessig kontroll er noe av det viktigste du kan gjøre for å forebygge helseproblemer. På den årlige helseundersøkelsen tar vi sikte på å avdekke, og om mulig forebygge sykdom.

Det settes av 30-60 min. hos sykepleier og lege. Vi tilbyr en grundig og strukturert helsekontroll som inkluderer diverse laboratorieprøver. Noen undersøkelser er standard for alle, mens andre prøver blir tilpasset individuelt.

Vi samarbeider med Salutis Bedriftshelsetjeneste og kan tilby personallegeordning med årlig innkalling til helseundersøkelse. Man kan også velge om man bare vil ha innkalling 2. hvert år.

Vi har også samarbeid med anerkjente fysioterapeuter, naprapater og kiropraktorer hvor det garanteres «time samme dag» og gir reduserte priser for våre medlemmer.

Helsesjekk inkluderer:

Legekonsultasjon
Sykepleiekonsultasjon
Blodprøver
Urinprøve
Eventuelle henvisninger
Skriftlig tilbakemelding av prøvesvar/undersøkelser
Medlemskap i Bergen Private Legekontor (herunder garantert «time samme dag»)
Tilgang til alle legekontorets tjenester til medlemspris
Medlemspriser også for familiemedlemmer i samme husstand
Tilgang til anerkjente fysioterapeuter, naprapater og kiropraktorer

Alle med personallegeordning får tilgang til legekontorets tjenester til medlemspris, og fortrinnsrett hos alle legekontorets samarbeidspartnere, og det stilles garanti for time samme dag hos anerkjent fysioterapisenter.

Alt dette får du for kun 1.390,- pr. ansatt.