Priser

Priser

Velger din bedrift å bli medlem får dere våre tjenester til ekstra gunstige priser. I tillegg til gunstige priser vil våre medlemmer bli prioritert med kort ventetid.

Pris på tjenestene kan variere avhengig av om du allerede har vært inne til en 1. gangs konsultasjon eller ikke. Vi har egen pris på kort konsultasjon.

Konsultasjoner

Legekonsultasjon, inntil 10 min

Medlem: 690,–

Ikke medlem: 890,– 

Legekonsultasjon, inntil 20 min

Medlem: 890,–

Ikke medlem: 1190,– 

Legekonsultasjon, inntil 30 min

Medlem: 1190,–

Ikke medlem: 1490,– 

Legekonsultasjon, inntil 40 min

Medlem: 1490,–

Ikke medlem: 1790,– 

Sykepleierkonsultasjon

Medlem: 490,–

Ikke medlem: 590,– 

Legekonsultasjon via e-post/telefon

Medlem: 250,–

Ikke medlem: 350,– 

Kort konsultasjon

Medlem: 590,–

Ikke medlem: 790,– 

Oppfølgingskonsultasjon

Medlem: 590,–

Ikke medlem: 790,– 

Tillegg

Blodprøver/urinprøve ved konsultasjon

150,– 

Blodprøver/urinprøve uten konsultasjon

250,– 

Medikamentattest

250,– 

Sykemelding

100,– 

Henvisninger

250,– 

Prosedyrer (tillegg)

EKG

400,– 

Spirometri

400,– 

Fjerning føflekk per stk.

300,– 

Materiell (tillegg)

Ved fjerning av en eller flere føflekker

250,– 

Urinstix

50,– 

CRP

100,– 

HB

50,– 

Hemofec

100,– 

Annet materiell faktureres for inndekning av kostnad.

Årlig helseundersøkelse

1290,– 

Reisemedisin

Vaksinekonsultasjon første gang

290,– 

Vaksinekonsultasjon andre gang

200,– 

Per injeksjon

100,– 

Vaksiner

Boostrix polio

290,– 

Boostrix

230,– 

d/t

90,– 

Engerix B

210,– 

Gulfeber

380,– 

Havrix

320,– 

Havrix barnedose

250,– 

Influensavaksine
Mange arbeidsgivere har sett nytten av å tilby vaksinen til sine ansatte. Dersom flere enn 10 stk ønsker vaksinen, kan vi komme ut i bedriften og vaksinere.

100,– for vaksine
+ 100,- for injeksjon

Kolera 1

190,– 

Kolera 2

350,– 

Polio

150,– 

Twinrix

370,– 

Vivotif

250,– 

Thypim

210,– 

Vaqta

330,– 

Rabipur

520,– 

Helseattester

Sjømannsattest inkl. los, panama

Medlem: 1490,–

Ikke medlem: 1990,–

Offshoreattest

Medlem: 1490,–

Ikke medlem: 1990,–

Dobbelattest

Medlem: 2790,–

Ikke medlem: 3480,–  

Førerkortattest/fritidsbåt

Medlem: 590,–

Ikke medlem: 890,– 

Udyktighetsattest sjø/offshore

Medlem: 1490,–

Ikke medlem: 1990,–